Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 18: Từ 0702 – 活儿

《活》的笔顺动画写字动画演示

《活》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《活》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《儿》的笔顺动画写字动画演示

《儿》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《儿》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể:
 • Phồn thể: 我躲開了這活兒。
 • Pinyin: Wǒ duǒ kāile zhè huó er.
 • Tiếng Bồi: úa tủa khai lơ chưa húa ơ.
 • Dịch tiếng Việt: Tôi né tránh hoạt động này.
 • Dịch tiếng Anh: I shy away from this task.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 我们包圆儿
 • Phồn thể: 這點活兒我們包圓兒了。
 • Pinyin: Zhè diǎn huó er wǒmen bāoyuán erle.
 • Tiếng Bồi: chưa tẻn húa ơ ủa mân bao doén ơ lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Chúng tôi sẽ hoàn thành công việc này.
 • Dịch tiếng Anh: We’re going to finish this job off.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 18

Comments