Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 18: Từ 0710 – 久等

《久》的笔顺动画写字动画演示

《久》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《久》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《等》的笔顺动画写字动画演示

《等》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《等》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể:
 • Phồn thể: 讓您久等了。
 • Pinyin: Ràng nín jiǔ děngle.
 • Tiếng Bồi: rang nín chiếu tẩng lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Để ngài chờ lâu rồi.
 • Dịch tiếng Anh: Thanks for your waiting.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 受不了
 • Phồn thể: 我受不了久等。
 • Pinyin: Wǒ shòu bùliǎo jiǔ děng.
 • Tiếng Bồi: ủa sâu bu lẻo chiếu tẩng.
 • Dịch tiếng Việt: Tôi không thể chờ đợi thêm nữa.
 • Dịch tiếng Anh: I can’t stick waiting around.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 18

Comments