Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 19: Từ 0727 – 高度

《高》的笔顺动画写字动画演示

《高》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《高》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《度》的笔顺动画写字动画演示

《度》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《度》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 高度接线盒高度。
 • Phồn thể: 高度接線盒高度。
 • Pinyin: Gāodù jiēxiàn hé gāodù.
 • Tiếng Bồi: cao tu chia xen hứa cao tu.
 • Dịch tiếng Việt: Chiều cao của hộp nối.
 • Dịch tiếng Anh: Height Floor to Junction Box.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 高度多少
 • Phồn thể: 高度是多少?
 • Pinyin: Gāodù shì duōshǎo?
 • Tiếng Bồi: cao tu sư tua sảo?
 • Dịch tiếng Việt: Chiều cao là bao nhiêu?
 • Dịch tiếng Anh: How much is the height?


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 19

Comments

5  +  5  =