Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 19: Từ 0729 – 搞好

《搞》的笔顺动画写字动画演示

《搞》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《搞》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《好》的笔顺动画写字动画演示

《好》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《好》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 他们关系
 • Phồn thể: 他和他們關係搞得好。
 • Pinyin: Tā hé tāmen guānxì gǎo dé hǎo.
 • Tiếng Bồi: tha hứa mân quan xi cảo tứa hảo.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy và họ có quan hệ rất tốt.
 • Dịch tiếng Anh: He remained on good terms with them.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 为什么老师搞好关系
 • Phồn thể: 為什麼要和老師搞好關係呢?
 • Pinyin: Wèishéme yào hé lǎoshī gǎo hǎo guānxì ne?
 • Tiếng Bồi: uây sứa mơ dao hứa lảo sư cáo hảo quan xi nơ?
 • Dịch tiếng Việt: Tại sao bạn có mối quan hệ tốt với giáo viên của bạn vậy?
 • Dịch tiếng Anh: Why Work on Good Relationships With Teachers?


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 19

Comments

5  +  1  =