Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 19: Từ 0744 – 小孩儿

《小》的笔顺动画写字动画演示

《小》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《小》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《孩》的笔顺动画写字动画演示

《孩》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《孩》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《儿》的笔顺动画写字动画演示

《儿》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《儿》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 小孩儿
 • Phồn thể: 這小孩兒會爬了。
 • Pinyin: Zhè xiǎohái ér huì pále.
 • Tiếng Bồi: chưa xẻo hái ớ huây pá lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Đứa trẻ này biết bò rồi.
 • Dịch tiếng Anh: The baby can crawl now.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 可爱小孩儿
 • Phồn thể: 啊,多可愛的小孩兒!
 • Pinyin: A, duō kě’ài de xiǎohái ér!
 • Tiếng Bồi: a, tua khửa ai tợ xẻo hái ớ!
 • Dịch tiếng Việt: Ôi, đứa trẻ này đáng yêu quá!
 • Dịch tiếng Anh: Ah, what a lovely baby!


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 19

Comments

  +  34  =  36