Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 19: Từ 0750 – 推动

《推》的笔顺动画写字动画演示

《推》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《推》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《动》的笔顺动画写字动画演示

《动》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《动》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 我们必须推动工作
 • Phồn thể: 我們必須推動工作。
 • Pinyin: Wǒmen bìxū tuīdòng gōngzuò.
 • Tiếng Bồi: ủa mân bi xuy thuây tung cung chua.
 • Dịch tiếng Việt: Chúng ta phải đẩy nhanh công việc của mình.
 • Dịch tiếng Anh: We must push ahead with our work.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 推动转门
 • Phồn thể: 就能推動轉門進去了。
 • Pinyin: Jiù néng tuīdòng zhuǎn mén jìnqùle.
 • Tiếng Bồi: chiêu nấng thuây tung choản mấn chin chuy lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Có thể đẩy cửa quay vào trong.
 • Dịch tiếng Anh: And push the turnstile to get in.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 19

Comments