Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 19: Từ 0752 – 难看

《难》的笔顺动画写字动画演示

《难》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《难》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《看》的笔顺动画写字动画演示

《看》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《看》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 这里有些外观难看
 • Phồn thể: 這裡有些樓的外觀很難看。
 • Pinyin: Zhèlǐ yǒuxiē lóu de wàiguān hěn nánkàn.
 • Tiếng Bồi: chưa lí dẩu xia lấu tợ oai quan hẩn nán khan.
 • Dịch tiếng Việt: Có một số tòa nhà ở đây có bề ngoài trông rất xấu xí.
 • Dịch tiếng Anh: Some buildings here are just very ugly.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 难看
 • Phồn thể: 多難看的臉!
 • Pinyin: Duō nàn kàn de liǎn!
 • Tiếng Bồi: tua nan khan tợ lẻn!
 • Dịch tiếng Việt: Thật là một khuôn mặt khó coi!
 • Dịch tiếng Anh: What an ugly mug!


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 19

Comments