Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 19: Từ 0759 – 坏处

《坏》的笔顺动画写字动画演示

《坏》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《坏》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《处》的笔顺动画写字动画演示

《处》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《处》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 英语没有坏处
 • Phồn thể: 寫英語沒有壞處。
 • Pinyin: Xiě yīngyǔ méiyǒu huàichu.
 • Tiếng Bồi: xỉa inh dủy mấy dẩu hoai chu.
 • Dịch tiếng Việt: Không có hại trong việc viết tiếng Anh.
 • Dịch tiếng Anh: There is no harm in writing English.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 坏处
 • Phồn thể: 別盡往壞處想!
 • Pinyin: Bié jǐn wǎng huàichu xiǎng!
 • Tiếng Bồi: bía chín oảng hoai chu xẻng!
 • Dịch tiếng Việt: Đừng nghĩ về những điều xấu!
 • Dịch tiếng Anh: Dont be so morbid!


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 19

Comments

9  +  1  =