Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 14: Từ 222 – 左

《左》的笔顺动画写字动画演示
《左》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 在一次来自左外野的长投球中,他被安排到三垒
 • 在一次來自左外野的長投球中,他被安排到三壘
 • Zài yícì láizì zuǒ wài yě de cháng tóuqiú zhōng, tā bèi ānpái dào sānlěi.
 • Tiếng Bồi – chai í chư lái chư chủa oai dể cháng thấu chiếu chung, tha bây an pái tao san lẩy.
 • Dịch tiếng Việt – Trong một cú sút xa từ cánh trái, anh ấy được đặt ở căn cứ thứ ba.
 • He was put out at third base on a long throw from left field.

Ví dụ 2:

 • 因此我转左
 • 因此我轉左
 • yīncĭ wŏ zhuăn zuŏ
 • Tiếng Bồi – in chứ ủa choán chủa.
 • Dịch tiếng Việt – Vì vậy, tôi rẽ trái.
 • So I turned left.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 14

Comments