Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 14: Từ 228 – 现

《现》的笔顺动画写字动画演示
《现》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 这家酒店现已更名
 • 這家酒店現已更名
 • Zhè jiā jiǔdiàn xiàn yǐ gēngmíng
 • Tiếng Bồi – chưa cha chiểu ten xen ỉ câng mính.
 • Dịch tiếng Việt – Khách sạn này đã được đổi tên.
 • The hotel has been renamed.

Ví dụ 2:

 • 他的一些故事现已成书出版
 • 他的一些故事現已成書出版
 • Tā de yīxiē gùshì xiàn yǐ chéng shū chūbǎn
 • Tiếng Bồi – tha tợ í xia cu sư xen ỉ chấng su chu bản.
 • Dịch tiếng Việt – Một số truyện của ông ấy hiện được xuất bản thành sách.
 • A few of his stories are now in print.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 14

Comments