Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 14: Từ 233 – 呐

《呐》的笔顺动画写字动画演示

《呐》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 好喜欢呐
 • 好喜歡吶
 • Hǎo xǐhuān nà
 • Tiếng Bồi – háo xỉ hoan na.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi rất thích nó.
 • Love it!I love it.

Ví dụ 2:

 • 那为什么呐
 • 那為什麼吶
 • nà wèishénme nà
 • Tiếng Bồi – na uây sấn mơ na.
 • Dịch tiếng Việt – Tại sao như vậy?
 • Why do you look so tired?


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 14

Comments