Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 15: Từ 253 – 京

《京》的笔顺动画写字动画演示
《京》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 新来的京兆已经上任
 • 新來的京兆已經上任
 • Xīnlái de jīngzhào yǐjing shàngrèn.
 • Tiếng Bồi – xin lái tợ chinh chao ỉ chinh sang rân.
 • Dịch tiếng Việt – Thẩm phán mới đã nhậm chức.
 • The new capital magistrate has already taken his post.

Ví dụ 2:

 • 我喜欢吃京酱肉丝盖饭
 • 我喜歡吃京醬肉絲蓋飯
 • Wǒ xǐhuan chī jīngjiàngròusī gàifàn.
 • Tiếng Bồi – úa xỉ hoan chư chinh cheng râu sư cai phan.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi thích ăn thịt lợn băm với sốt ở Bắc Kinh.
 • I like to eat sauted shredded pork with sweet-bean sauce on rice.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 15

Comments