Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 15: Từ 261 – 头

《头》的笔顺动画写字动画演示
《头》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我洗了头
 • 我洗了頭
 • Wǒ xǐle tóu
 • Tiếng Bồi – úa xỉ lợ thấu.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi gội đầu rồi.
 • I’ve washed my hair.

Ví dụ 2:

 • 马抬起头来
 • 馬抬起頭來
 • Mǎ táiqǐtóulái.
 • Tiếng Bồi – mả thái chỉ thấu lái.
 • Dịch tiếng Việt – Ngựa ngẩng cao đầu.
 • The horse lifted its head.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 15

Comments