Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 16: Từ 266 – 旨

《旨》的笔顺动画写字动画演示
《旨》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 先驱计划旨在开辟新天地
 • 先驅計劃旨在開闢新天地
 • Xiānqū jìhuà zhǐzài kāipì xīn tiāndì.
 • Tiếng Bồi – xen chuy chi hoa chử chai khai pi xin then ti.
 • Dịch tiếng Việt – Chương trình tiên phong nhằm mở ra những chân trời mới.
 • Pioneering projects aim at breaking fresh ground.

Ví dụ 2:

 • 每一个成功的公司都旨在增加市场份额
 • 每一個成功的公司都旨在增加市場份額
 • Měiyígè chénggōng de gōngsī dōu zhǐzài zēngjiā shìchǎngfèn’é.
 • Tiếng Bồi – mẩy í cưa chấng cung tợ cung sư tâu chử chai châng cha sư chảng phân ứa.
 • Dịch tiếng Việt – Mỗi công ty thành công đều nhằm mục đích tăng thị phần.
 • Every successful company aims to increase its market share.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 16

Comments