Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 16: Từ 276 – 城

《城》的笔顺动画写字动画演示
《城》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 结果,他被驱逐出城
 • 結果,他被驅逐出城
 • Jiéguǒ, tā bèi qūzhú chūchéng
 • Tiếng Bồi – chía của, tha bây cu chú chu chấng.
 • Dịch tiếng Việt – Kết quả là anh ta bị đuổi khỏi thành phố.
 • As a result, he was run out of town!

Ví dụ 2:

 • 他趾高气扬地走进了城
 • 他趾高氣揚地走進了城
 • Tā zhǐgāoqìyáng de zǒujìnle chéng.
 • Tiếng Bồi – tha chử cao chi dáng tợ chẩu chin lợ chấng.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy bước vào thành phố với sự kiêu ngạo.
 • He walked proudly into town.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 16

Comments