Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 17: Từ 288 – 记

《记》的笔顺动画写字动画演示
《记》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 记 关于某事的 日记
 • 記 關於某事的 日記
 • Jì guānyú mǒushì de rìjì
 • Tiếng Bồi – chi quan dúy mẩu sư tợ rư chi.
 • Dịch tiếng Việt – Nhật ký về một cái gì đó.
 • to keep a journal (of something)

Ví dụ 2:

 • 他一直把它记在心上
 • 他一直把它記在心上
 • Tā yīzhí bǎ tā jì zàixīn shàng
 • Tiếng Bồi – tha i chứ bả tha chi chai xin sang.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy vẫn luôn ghi nhớ nó.
 • It’s always been near and dear to his heart.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 17

Comments