Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 17: Từ 293 – 起

《起》的笔顺动画写字动画演示
《起》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 她经得起折腾
 • 她經得起折騰
 • Tā jīng dé qǐ zhēteng
 • Tiếng Bồi – tha chinh tứa chỉ chưa thâng.
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy có thể chịu đựng đau khổ.
 • She can endure suffering.

Ví dụ 2:

 • 治疗不起作用
 • 治療不起作用
 • Zhìliáo bùqǐ zuòyòng.
 • Tiếng Bồi – chư léo bu chỉ chua dung.
 • Dịch tiếng Việt – Điều trị không hiệu quả.
 • The therapy was ineffectual.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 17

Comments