Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 18: Từ 303 – 娘

 

《娘》的笔顺动画写字动画演示
《娘》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 宠儿不爱娘
 • 寵兒不愛娘
 • chŏngér bù ài niáng
 • Tiếng Bồi – chủng ớ bu ai néng.
 • Dịch tiếng Việt – Đứa trẻ hư không yêu mẹ của nó.
 • A spoilt child never love its mother.

Ví dụ 2:

 • 你娘是个臭婊子!
 • 你娘是個臭婊子!
 • Nǐ niáng shìgè chòu biǎo zi!
 • Tiếng Bồi – nỉ néng sư cưa châu bẻo chự!
 • Dịch tiếng Việt – Mẹ mày là đồ chó đẻ!
 • Your mother was a whore!


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 18

Comments