Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 18: Từ 309 – 访

《访》的笔顺动画写字动画演示
《访》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 王子将礼物赠予到访客人
 • 王子將禮物贈予到訪客人
 • Wángzǐ jiāng lǐwù zèngyǔ dào fǎng kèrén.
 • Tiếng Bồi – oáng chử cheng lỉ u châng dủy tao phảng khưa rấn.
 • Dịch tiếng Việt – Hoàng tử tặng quà cho du khách.
 • The prince lavished gifts on his guests.

Ví dụ 2:

 • 今年假期,我们曾到泰山访古
 • 今年假期,我們曾到泰山訪古
 • Jīnnián jiàqī, wǒmen céng dào tàishān fǎnggǔ
 • Tiếng Bồi – chin nén cha chi, ủa mân chấng tao thai san pháng củ.
 • Dịch tiếng Việt – Ngày lễ này, chúng tôi đã đến thăm những ngọn núi cổ ở Thái Sơn.
 • We went to Mount Tai to visit historical sites this vacation.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 18

Comments