Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 18: Từ 312 – 旁

《旁》的笔顺动画写字动画演示
《旁》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 她坐在书桌旁写信
 • 她坐在書桌旁寫信
 • Tā zuòzài shū zhuōpáng xiěxìn.
 • Tiếng Bồi – tha chua chai su chua páng xỉa xin.
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy đang ngồi ở bàn viết một lá thư.
 • She sat at her desk writing letters.

Ví dụ 2:

 • 我还有旁的事儿要做
 • 我還有旁的事兒要做
 • Wǒ hái yǒu páng de shì er yào zuò
 • Tiếng Bồi – ủa hái dẩu páng tợ sư ơ dao chua.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi vẫn còn việc phải làm.
 • I still have other things to do.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 18

Comments