Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 18: Từ 316 – 注

《注》的笔顺动画写字动画演示
《注》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 他们从另外一面下注
 • 他們從另外一面下注
 • Tāmen cóng lìngwài yímiàn xià zhù.
 • Tiếng Bồi – tha mân chúng linh oai í men xa chu.
 • Dịch tiếng Việt – Họ đặt cược từ phía bên kia.
 • They hedged off from one another.

Ví dụ 2:

 • 垃圾掉了出来,我蹲下身去捡,如注的暴雨直往我身上灌。
 • 垃圾掉了出來,我蹲下身去撿,如注的暴雨直往我身上灌
 • Lājī diàole chūlái, wǒ dūn xiàshēn qù jiǎn, rú zhù de bàoyǔ zhí wǎng wǒ Shēnshàng guàn.
 • Tiếng Bồi – la chi teo lợ chu lái, ủa tuân xa sân chuy chẻn, rú chu tợ bao dủy chứ oáng ủa sân sang quan.
 • Dịch tiếng Việt – Rác rơi ra, và tôi ngồi xổm xuống nhặt nó lên.
 • My garbage spills, and I crouch, buffeted by the lashing storm.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 18

Comments