Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 18: Từ 325 – 幸

《幸》的笔顺动画写字动画演示
《幸》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 对考试不要心存侥幸
 • 對考試不要心存僥倖
 • Duì kǎoshì búyào xīncúnjiǎoxìng.
 • Tiếng Bồi – tuây khảo sư bú dao xin chuấn chẻo xinh.
 • Dịch tiếng Việt – Trong các cuộc thi bạn đừng nên tin vào may mắn.
 • In exams you shouldn’t put your faith in luck.

Ví dụ 2:

 • 承蒙厚爱,幸甚幸甚
 • 承蒙厚愛,幸甚幸甚
 • Chéngméng hòu’ài,xìngshèn xìngshèn.
 • Tiếng Bồi – chấng mấng hâu ai, xinh sân xinh sân.
 • Dịch tiếng Việt – Cảm ơn lòng tốt của bạn.
 • I am greatly honored for your kindness.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 18

Comments