Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 19: Từ 331 – 此

《此》的笔顺动画写字动画演示
《此》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我对此非常失望
 • 我對此非常失望
 • Wǒ duì cǐ fēicháng shīwàng
 • Tiếng Bồi – ủa tuây chử phây cháng sư oang.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi thật sự rất thất vọng.
 • I am as sick as a parrot about this.

Ví dụ 2:

 • 此药可内服
 • 此藥可內服
 • Cǐyào kě nèifú.
 • Tiếng Bồi – chử dao khửa nây phú.
 • Dịch tiếng Việt – Thuốc này có thể uống.
 • This medicine is to be taken orally.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 19

Comments