Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 19: Từ 339 – 第

《第》的笔顺动画写字动画演示
《第》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


.Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 请参看第57页
 • 請參看第57頁
 • Qǐng cānkàn dì 57 yè
 • Tiếng Bồi – chỉnh chan khan ti 57 dê.
 • Dịch tiếng Việt – Vui lòng tham khảo trang 57.
 • Please refer to page 57.

Ví dụ 2:

 • 他第二天就要被开除了
 • 他第二天就要被開除了
 • Tā dì èr tiān jiù yào bèi kāi chúle
 • Tiếng Bồi – tha ti ơ then chiêu dao bây khai chú lợ.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta sẽ bị sa thải vào ngày hôm sau.
 • He was due to book out the next morning.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 19

Comments