Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 19: Từ 340 – 弟

 

《弟》的笔顺动画写字动画演示
《弟》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我的母亲正在为我的小弟弟穿衣服
 • 我的母親正在為我的小弟弟穿衣服
 • Wǒ de mǔqīn zhèngzài wèi wǒ de xiǎo dìdì chuān yīfú
 • Tiếng Bồi – ủa tợ mủ chin châng chai uây ủa tợ xẻo ti ti choan i phú.
 • Dịch tiếng Việt – Mẹ tôi đang mặc quần áo cho em trai tôi.
 • My mother was dressing my baby brother.

Ví dụ 2:

 • 我的小弟弟很讨厌,他总是模仿我
 • 我的小弟弟很討厭,他總是模仿我
 • Wǒ de xiǎo dìdì hěn tǎoyàn, tā zǒng shì mófǎng wǒ
 • Tiếng Bồi – ủa tợ xẻo ti ti hấn thảo den, tha chủng sư múa pháng ủa.
 • Dịch tiếng Việt – Em trai tôi rất đáng ghét, nó luôn bắt chước tôi.
 • My little brother is so annoying he’s always copying after me.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 19

Comments