Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 19: Từ 343 – 驾

《驾》的笔顺动画写字动画演示
《驾》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我驾着车驶向高速公路
 • 我駕著車駛向高速公路
 • Wǒ jiàzhechē shǐxiàng gāosùgōnglù.
 • Tiếng Bồi – ủa cha chơ chưa sử xeng cao su cung lu.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi lái xe về phía đường cao tốc.
 • I was steering the car towards the highway.

Ví dụ 2:

 • 古时候,皇帝出行必有大批人马伴驾
 • 古時候,皇帝出行必有大批人馬伴駕
 • Gǔ shíhou,huángdì chūxíng bì yǒu dàpī rénmǎ bànjià.
 • Tiếng Bồi – củ sứ hâu, hoáng ti chu xính bi dẩu ta pi rấn mả ban cha.
 • Dịch tiếng Việt – Vào thời cổ đại, khi hoàng đế du hành sẽ mang theo rất nhiều người.
 • Lots of people accompanied the emperor when he went out in ancient times.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 19

Comments