Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 20: Từ 348 – 板

《板》的笔顺动画写字动画演示
《板》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 他个性就是这么板直
 • 他個性就是這麼板直
 • Tā gèxìng jiùshì zhème bǎn zhí
 • Tiếng Bồi – tha cưa xinh chiêu sư chưa mơ bản chứ.
 • Dịch tiếng Việt – Tính cách của anh ấy rất thẳng thắn.
 • His personality is stiff and straightforward.

Ví dụ 2:

 • 我们可以提供各种墙壁板
 • 我們可以提供各種牆壁板
 • Wǒmen kěyǐ tígōng gèzhǒng qiángbì bǎn
 • Tiếng Bồi – ủa mân khứa ỉ thí cung cưa chủng chéng bi bản.
 • Dịch tiếng Việt – Chúng tôi có thể cung cấp tất cả các loại tường.
 • We can provide you with all kinds of wall panels.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 20

Comments