Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 20: Từ 354 – 情

《情》的笔顺动画写字动画演示
《情》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我渴望爱慕之情
 • 我渴望愛慕之情
 • Wǒ kěwàng àimù zhī qíng
 • Tiếng Bồi – úa khửa oang ai mu chư chính.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi khao khát tình yêu.
 • I ‘m so starved for affection.

Ví dụ 2:

 • 她对他充满了欣慕之情
 • 她對他充滿了欣慕之情
 • Tā duì tā chōngmǎn le xīnmù zhī qíng.
 • Tiếng Bồi – tha tuây tha chung mản lợ xin mu chư chính.
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy đầy sự ngưỡng mộ đối với anh ấy.
 • She is filled with admiration for him.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 20

Comments