Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 20: Từ 362 – 简

《简》的笔顺动画写字动画演示
《简》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 简在哪里?
 • 簡在哪裡?
 • Jiǎn zài nǎlǐ?
 • Tiếng Bồi – chẻn chai ná nỉ?
 • Dịch tiếng Việt – Jane đang ở đâu?
 • Where’s Jane?

Ví dụ 2:

 • 简试图跟探长兜圈子
 • 簡試圖跟探長兜圈子
 • Jiǎn shìtú gēn tànzhǎng dōuquānzǐ.
 • Tiếng Bồi – chẻn sư thú cân than chảng tâu choen chử.
 • Dịch tiếng Việt – Jane cố gắng xoay sở theo yêu cầu của thanh tra.
 • Jane managed to skirt the Prime Directive.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 20

Comments