Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 21: Từ 372 – 卑

《卑》的笔顺动画写字动画演示
《卑》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 他在老师面前显得特别卑顺
 • 他在老師面前顯得特別卑順
 • Tā zài lǎoshī miànqián xiǎnde tèbié bēishùn.
 • Tiếng Bồi – tha chai lảo sư men chén xẻn tợ thưa bía bây suân.
 • Dịch tiếng Việt – Trông anh ấy rất khiêm tốn trước mặt cô giáo.
 • He is very obedient in front of his teacher.

Ví dụ 2:

 • 他总说自己是一个卑不足道的人
 • 他總說自己是一個卑不足道的人
 • Tā zǒng shuō zìjǐ shì yígè bēibùzúdào de rén.
 • Tiếng Bồi – tha chủng sua chư chỉ í cưa bây bu chú tao tợ rấn.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy luôn nói rằng anh ấy là một người kém cỏi.
 • He always says that he is a nobody.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 21

Comments