Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 21: Từ 377 – 况

《况》的笔顺动画写字动画演示
《况》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 出现如此惨况,大家始料未及
 • 出現如此慘況,大家始料未及
 • Chūxiàn rúcǐ cǎnkuàng,dàjiā shǐliào wèijí.
 • Tiếng Bồi – chu xen rú chứ chản khoang, ta cha sử leo uây chí.
 • Dịch tiếng Việt – Một tình huống khốn khổ như vậy, ai cũng bất ngờ.
 • The people didn’t expect such bad conditions.

Ví dụ 2:

 • 你的情形每下愈况
 • 你的情形每下愈況
 • nĭ de qíngxíng mĕixiàyùkuàng
 • Tiếng Bồi – nỉ tợ chính xính mẩy xa duy khoang.
 • Dịch tiếng Việt – Tình hình của bạn đang trở nên tồi tệ hơn mỗi ngày.
 • You have been worse from day to day.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 21

Comments