Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 21: Từ 380 – 欢

《欢》的笔顺动画写字动画演示
《欢》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我们至今为止相处甚欢
 • 我們至今為止相處甚歡
 • Wǒmen zhìjīn wéizhǐ xiāngchǔ shèn huān
 • Tiếng Bồi – ủa mân chư chin uấy chử xeng chủ sân hoan.
 • Dịch tiếng Việt – Chúng tôi đã rất hạnh phúc cho đến hôm nay.
 • We agree fairly well up till now

Ví dụ 2:

 • 今天我们玩得很欢实,真是有意义的一天
 • 今天我們玩得很歡實,真是有意義的一天
 • Jīntiān wǒmen wán de hěnhuānshí,zhēnshì yǒu yìyì de yì tiān.
 • Tiếng Bồi – chin then ủa mân oán tợ hẩn hoan sứ, chân sư dẩu i i tợ i then.
 • Dịch tiếng Việt – Hôm nay chúng tôi đã có một thời gian tuyệt vời và đó là một ngày ý nghĩa.
 • Today we have had great fun. It is really a meaningful day.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 21

Comments