Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 21: Từ 385 – 父

《父》的笔顺动画写字动画演示
《父》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 经验是智慧之父,记忆是智慧之母
 • 經驗是智慧之父,記憶是智慧之母
 • Jīngyàn shì zhìhuì zhī fù, jìyì shì zhìhuì zhī mǔ.
 • Tiếng Bồi – chinh den sư chư huây chư phu, chi i sư chư huây chư mủ.
 • Dịch tiếng Việt – Kinh nghiệm là cha đẻ của trí tuệ, trí nhớ là mẹ của trí tuệ.
 • Experience is the father of wisdom and memory the mother.

Ví dụ 2:

 • 以及父节点的父和祖先节点
 • 以及父節點的父和祖先節點
 • yĭjí fù jiédiăn de fù hé zŭxiān jiédiăn
 • Tiếng Bồi – ỉ chí phu chía tẻn tợ phu hứa chủ xen chía tẻn.
 • Dịch tiếng Việt – Cũng như ông cha và tổ tiên của cha mẹ.
 • As well as the parent and ancestor nodes of the parent.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 21

Comments