Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 22: Từ 394 – 言

《言》的笔顺动画写字动画演示
《言》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 你可以畅所欲言
 • 你可以暢所欲言
 • Nǐ kěyǐ chàngsuǒyùyán
 • Tiếng Bồi – nỉ khứa ỉ chang sủa duy dén.
 • Dịch tiếng Việt – Bạn có thể nói chuyện thoải mái hơn.
 • you can say anything you like

Ví dụ 2:

 • 他即席发了言
 • 他即席發了言
 • Tā jíxí fāle yán
 • Tiếng Bồi – tha chí xí pha lợ dén.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy đã có một bài phát biểu ngẫu hứng.
 • He spoke extemporaneously.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 22

Comments