Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 22: Từ 402 – 校

《校》的笔顺动画写字动画演示
《校》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 该校有两百名学生
 • 該校有兩百名學生
 • Gāixiào yǒu liǎngbǎimíng xuésheng.
 • Tiếng Bồi – cai xeo dẩu léng bải mính xuế sâng.
 • Dịch tiếng Việt – Trường có đến 200 sinh viên.
 • There are two hundred children in the school.

Ví dụ 2:

 • 大学生在校结婚已经合法化了
 • 大學生在校結婚已經合法化了
 • Dàxuésheng zàixiào jiéhūn yǐjing héfǎhuà le.
 • Tiếng Bồi – ta xuế sâng chai xeo chía huân ỉ chinh hứa phả hoa lợ.
 • Dịch tiếng Việt – Hôn nhân của sinh viên đại học đã được hợp pháp hóa rồi.
 • Students have the legal right to marry when they are in university.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 22

Comments