Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 22: Từ 405 – 哥

 

《哥》的笔顺动画写字动画演示
《哥》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 这哥儿俩是双胞胎
 • 這哥兒倆是雙胞胎
 • Zhè gēr liǎ shì shuāngbāotāi.
 • Tiếng Bồi – chưa cơ lỉa sư soang bao thai.
 • Dịch tiếng Việt – Hai người này là anh em sinh đôi.
 • The two brothers are twins.

Ví dụ 2:

 • 走近了看,这座哥特式建筑阴惨恐怖
 • 走近了看,這座哥特式建築陰慘恐怖
 • Zǒujìn le kàn,zhè zuò gētèshì jiànzhù yīncǎn kǒngbù.
 • Tiếng Bồi – chủa chin lợ khan, chưa chua cưa thưa sư chen chu in chản khủng bu.
 • Dịch tiếng Việt – Nhìn gần, tòa nhà theo kiến trúc Gô – tích này trông thật ảm đạm và đau thương.
 • Approaching nearer, the Gothic building is gloomy and heart-rending.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 22

Comments