Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 22: Từ 406 – 歌

《歌》的笔顺动画写字动画演示
《歌》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 这首歌很优美
 • 這首歌很優美
 • Zhè shǒu gē hěn yōuměi.
 • Tiếng Bồi – chưa sẩu cưa hẩn dâu mẩy.
 • Dịch tiếng Việt – Bài hát này rất hay.
 • This is a beautiful song.

Ví dụ 2:

 • 我喜欢日本古典和歌
 • 我喜歡日本古典和歌
 • Wǒ xǐhuan rìběn gǔdiǎn hé gē.
 • Tiếng Bồi – úa xỉ hoan rư banar cú tẻn hứa cưa.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi thích waka cổ điển Nhật Bản.
 • I like the Japanese classical waka.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 22

Comments