Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 23: Từ 417 – 史

《史》的笔顺动画写字动画演示
《史》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 国际关系史上新的一页
 • 國際關係史上新的一頁
 • Guójìguānxì shǐ shàng xīn de yíyè
 • Tiếng Bồi – cúa chi quan xi sử sang xin tợ í dê.
 • Dịch tiếng Việt – Một trang mới trong lịch sử quan hệ quốc tế.
 • a new chapter in the history of international relations

Ví dụ 2:

 • 他给我们讲述了一个湖汊的变迁史。
 • 他給我們講述了一個湖汊的變遷史。
 • Tā gěi wǒmen jiǎngshù le yígè húchà de biànqiānshǐ.
 • Tiếng Bồi – tha cấy ủa mân chẻng su lợ í cưa hú cha tợ ben chen sử.
 • Dịch tiếng Việt – Ông nói với chúng tôi lịch sử thay đổi của hồ.
 • He told us the vicissitudes of a lake branch.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 23

Comments