Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 23: Từ 421 – 英

 

《英》的笔顺动画写字动画演示
《英》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 英译汉要比汉译英容易
 • 英譯漢要比漢譯英容易
 • yīngyìhàn yào bĭ hànyìyīng róngyì
 • Tiếng Bồi – inh i han dao bỉ han i inh rúng i.
 • Dịch tiếng Việt – Dịch tiếng Anh sang tiếng Trung dễ hơn dịch từ tiếng Trung sang tiếng Anh.
 • It is easier to translate from English into Chinese than from Chinese into English.

Ví dụ 2:

 • 两个运动员都和来自全英各地的男孩们进行了精彩的赛跑比赛
 • 兩個運動員都和來自全英各地的男孩們進行了精彩的賽跑比賽
 • Liǎnggè yùndòngyuán dōu hé láizì quán yīng gèdì de nánhái men jìnxíngle jīngcǎi de sàipǎo bǐsài.
 • Tiếng Bồi – lẻng cưa duyn tung doén tâu hứa lái chư choén inh cưa ti tợ nán hái mân chin xính lợ chinh chải tợ sai pảo bỉ sai.
 • Dịch tiếng Việt – Cả hai vận động viên đã có một cuộc đua tuyệt vời với các chàng trai đến từ Vương quốc Anh.
 • Both athletes had excellent races against boys from across Britain.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 23

Comments