Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 23: Từ 424 – 决

《决》的笔顺动画写字动画演示
《决》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 她决不接受
 • 她決不接受
 • Tā juébù jiēshòu
 • Tiếng Bồi – tha chuế bu chia sâu.
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy sẽ không bao giờ chấp nhận.
 • she would have none of it

Ví dụ 2:

 • 我决不会那样做的
 • 我決不會那樣做的
 • Wǒ juébúhuì nàyàng zuò de
 • Tiếng Bồi – ủa chuế bú huây na dang chua tợ.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó.
 • I wouldn’t do that for anything


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 23

Comments