Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 23: Từ 425 – 觉

《觉》的笔顺动画写字动画演示
《觉》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 你踱来踱去,我睡不着觉
 • 你踱來踱去,我睡不著覺
 • Nǐ duóláiduóqù, wǒ shuì bù zháo jiào.
 • Tiếng Bồi – nỉ túa lái túa chuy, ủa suay bu cháo cheo.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi không thể ngủ nếu bạn vẫn còn đi đi lại lại.
 • I can’t sleep with you pacing about.

Ví dụ 2:

 • 我一觉醒来,感觉神清气爽
 • 我一覺醒來,感覺神清氣爽
 • Wǒ yíjiào xǐnglái,gǎnjué shénqīng qìshuǎng.
 • Tiếng Bồi
 • Dịch tiếng Việt
 • I felt fresh and cool after a sleep.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 23

Comments