Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 24: Từ 440 – 确

《确》的笔顺动画写字动画演示
《确》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 确有其事
 • 確有其事
 • Quèyǒu qíshì.
 • Tiếng Bồi – chuê dẩu chí sư.
 • Dịch tiếng Việt – Thật sự là vậy.
 • It really happened.

Ví dụ 2:

 • 阁楼隔热时,你要确保留一定的屋顶空间来安装通风设施
 • 閣樓隔熱時,你要確保留一定的屋頂空間來安裝通風設施
 • Gélóu gérè shí, nǐ yào quèbǎo liú yídìng de wūdǐng kōngjiān lái ānzhuāng tōngfēngshèshī.
 • Tiếng Bồi – cứa lấu cứa rưa sứ, nỉ dao chuê bảo liếu í tinh tợ u tỉnh khung chen lái an choang thung phâng sưa sư.
 • Dịch tiếng Việt – Khi tầng gác mái được cách nhiệt, bạn phải đảm bảo có một không gian nhất định cho các thiết bị thông gió.
 • When a loft is insulated you need to ensure the roof space is ventilated.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 24

Comments

  +  60  =  62