Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 25: Từ 454 – 漂

《漂》的笔顺动画写字动画演示
《漂》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 主甲板漂在水面上或者与水面齐平
 • 主甲板漂在水面上或者與水面齊平
 • Zhǔ jiǎbǎn piāo zài shuǐmiàn shàng (huòzhě yǔ shuǐmiàn qí píng).
 • Tiếng Bồi – chủ chá bản peo chai suẩy men sang (hua chửa dúy suẩy men chí pính).
 • Dịch tiếng Việt – Các boong chính nổi hoặc đang được thoát nước.
 • The main deck floats or is flush with the water

Ví dụ 2:

 • 我的姨父是一个海员,常年在海上漂
 • 我的姨父是一個海員,常年在海上漂
 • Wǒ de yífù shì yígè hǎiyuán,chángnián zài hǎi shàng piāo.
 • Tiếng Bồi – ủa tợ í phu sư í cưa hải doén, cháng nén chai hải sang peo.
 • Dịch tiếng Việt – Chú tôi là một dân chài, chú sống trôi nổi trên biển quanh năm.
 • My uncle is a sailor, he leads a wandering life in the sea all year round.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 25

Comments