Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 25: Từ 455 – 社

《社》的笔顺动画写字动画演示
《社》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我出版社出版了这位诗人的辑佚
 • 我出版社出版了這位詩人的輯佚
 • Wǒ chūbǎnshè chūbǎn le zhèwèi shīrén de jíyì.
 • Tiếng Bồi – ủa chu bản sưa chu bản lợ chưa uây sư rấn tợ chí i.
 • Dịch tiếng Việt – Nhà xuất bản của chúng tôi đã xuất bản một bộ tập thơ của nhà thơ này.
 • Our press published this poet’s scattered works.

Ví dụ 2:

 • 供销社在收购农民的余粮 
 • 供銷社在收購農民的餘糧
 • Gōngxiāoshè zài shōugòu nóngmín de yúliáng.
 • Tiếng Bồi – cung xeo sứa chai sâu câu núng mín tợ dúy léng.
 • Dịch tiếng Việt – Hợp tác xã cung ứng và tiếp thị đang mua ngũ cốc dư thừa của nông dân.
 • The supply and marketing cooperative is purchasing farmers’ surplus grains.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 25

Comments

3  +  3  =