Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 25: Từ 456 – 祝

《祝》的笔顺动画写字动画演示
《祝》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 祝你成功!
 • 祝你成功!
 • Zhùnǐ chénggōng!
 • Tiếng Bồi – chu nỉ chấng cung.
 • Dịch tiếng Việt – Chúc bạn thành công!
 • Wishing you every success!

Ví dụ 2:

 • 我祝你工作顺利
 • 我祝你工作順利
 • Wǒ zhù nǐ gōngzuò shùnlì.
 • Tiếng Bồi – ủa chu nỉ cung chua suân li.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi chúc ban công việc thuận lợi.
 • I wish you all the best for your career.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 25

Comments

42  +    =  50