Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 25: Từ 457 – 视

《视》的笔顺动画写字动画演示
《视》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 视某人如草芥
 • 視某人如草芥
 • Shì mǒurén rú cǎojiè
 • Tiếng Bồi – sư mẩu rấn rú chảo chia.
 • Dịch tiếng Việt – Đối xử với ai đó như mù tạt.
 • to treat somebody like dirt

Ví dụ 2:

 • 帐目准确与否视情况而定
 • 帳目準確與否視情況而定
 • Zhàngmù zhǔnquè yǔfǒu shì qíngkuàng ér dìng.
 • Tiếng Bồi – chang mu chuẩn chuê dúy phẩu sứ chính khoang ớ tinh.
 • Dịch tiếng Việt – Độ chính xác của các tài khoản phụ thuộc vào từng tình huống.
 • The account was circumstantially accurate.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 25

Comments

4  +  3  =