Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 25: Từ 459 – 衣

 

《衣》的笔顺动画写字动画演示
《衣》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 他的衣着不太得体
 • 他的衣著不太得體
 • Tā de yīzhuó bú tài détǐ.
 • Tiếng Bồi – tha tợ i chúa bú thai tứa thỉ.
 • Dịch tiếng Việt – Quần áo của anh ấy trông không hợp.
 • His dress stops just short of undue elegance.

Ví dụ 2:

 • 这些公子王孙衣来伸手,饭来张口
 • 這些公子王孫衣來伸手,飯來張口
 • Zhèxiē gōngzǐ-wángsūn yīláishēnshǒu,fànláizhāngkǒu.
 • Tiếng Bồi – chưa xia cung chử oáng suân i lái sân sẩu, phan lái chang khẩu.
 • Dịch tiếng Việt – Những người con trai của giới quý tộc và người giàu có một cuộc sống thoải mái, họ được phục vụ mọi thứ.
 • These sons of the aristocracy and the rich lead an easy life, with everything provided.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 25

Comments