Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 25: Từ 467 – 姐

《姐》的笔顺动画写字动画演示
《姐》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我姐和我姐丈今天结婚
 • 我姐和我姐丈今天結婚
 • Wǒ jiě hé wǒ jiězhàng jīntiān jiéhūn.
 • Tiếng Bồi – úa chỉa hứa úa chỉa chang chin then chía huân.
 • Dịch tiếng Việt – Chị tôi đã kết hôn ngày hôm nay.
 • My sister is going to marry today.

Ví dụ 2:

 • 这姐俩每天胶附在一起,形影不离
 • 這姐倆每天膠附在一起,形影不離
 • Zhè jiě liǎ měitiān jiāofù zài yìqǐ,xíngyǐngbùlí.
 • Tiếng Bồi – chưa chỉa lá mẩy then cheo phu chai i chỉ, xính ỉnh bu lí.
 • Dịch tiếng Việt – Hai chị em dính nhau như keo, không chịu tách rời.
 • The two sisters are always together.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 25

Comments

7  +  2  =