Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 25: Từ 468 – 助

《助》的笔顺动画写字动画演示
《助》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 得道多助,失道寡助,这是不变的道理
 • 得道多助,失道寡助,這是不變的道理
 • Dédào duōzhù,shīdào guǎzhù,zhè shì búbiàn de dàolǐ.
 • Tiếng Bồi – tứa tao tua chu, sư tao quả chu, chưa sư bú ben tợ tao lỉ,
 • Dịch tiếng Việt – Giữ được đạo thì nhiều người giúp đỡ, đánh mất đạo thì ít người giúp đỡ, đây là đạo lý không thể thay đổi.
 • Being just brings generous support while being unjust finds scant help; this is an eternal truth.

Ví dụ 2:

 • 我不承望他会出手相助
 • 我不承望他會出手相助
 • Wǒ bùchéngwàng tā huì chūshǒu xiāngzhù.
 • Tiếng Bồi – ủa bu chấng oang tha huây chu sẩu xeng chu.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi không trông chờ gì anh ấy sẽ giúp tôi.
 • I never expected that he would give me a hand.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 25

Comments

  +  75  =  83