Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 25: Từ 470 – 祖

《祖》的笔顺动画写字动画演示
《祖》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 孩子由祖父母监护
 • 孩子由祖父母監護
 • Háizǐ yóu zǔfùmǔ jiānhù.
 • Tiếng Bồi – hái chử dấu chủ phu mủ chen hu.
 • Dịch tiếng Việt – Đứa trẻ được ông bà trông nom.
 • The child’s grandparents are its guardians.

Ví dụ 2:

 • 这条老规矩是祖上传下来的
 • 這條老規矩是祖上傳下來的
 • Zhè tiáo lǎoguījū shì zǔshàng chuán xiàlái de.
 • Tiếng Bồi – chưa théo lảo quây chuy sư chủ sang choán xa lái tợ.
 • Dịch tiếng Việt – Phong tục cổ này đã được truyền lại bởi tổ tiên của chúng tôi.
 • This custom has been passed down by our predecessors.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 25

Comments

  +  26  =  33